De Kwaade Hoek, een buitendijks gebied op de Kop van Goerree, waar het land langzaam stijgt.
De Kwaade Hoek, een buitendijks gebied op de Kop van Goerree, waar het land langzaam stijgt.