Verloop van de gemiddelde waterstand van de Bodensee bij Konstanz en het 30-jarig gemiddelde; in cm boven het daar geldende nulpunt (dit ligt ca 392 m +NAP).
Verloop van de gemiddelde waterstand van de Bodensee bij Konstanz en het 30-jarig gemiddelde; in cm boven het daar geldende nulpunt (dit ligt ca 392 m +NAP).