Verloop van de gemiddelde waterstand van de Bodensee bij Konstanz en de trendlijn vanaf 1940 (links) en vanaf 1980 (rechts); in cm boven het daar geldende nulpunt (dit ligt ca 392 m +NAP).
Verloop van de gemiddelde waterstand van de Bodensee bij Konstanz en de trendlijn vanaf 1940 (links) en vanaf 1980 (rechts); in cm boven het daar geldende nulpunt (dit ligt ca 392 m +NAP).