Aantal hoogwaters met een afvoer van respectievelijk > 1500 m3/s en 1750 m3/s per decennium sinds 1911 t/m 2020
Aantal hoogwaters met een afvoer van respectievelijk > 1500 m3/s en 1750 m3/s per decennium sinds 1911 t/m 2020