Verandering gedurende de afgelopen 100 jaar in de waterstand die bij Lobith bij een afvoer van 7400 m3/s werd bereikt
Verandering gedurende de afgelopen 100 jaar in de waterstand die bij Lobith bij een afvoer van 7400 m3/s werd bereikt