Afvoerverloop bij Borgharen van de hoogwatergolven van 1993, 1995 en 2021 in de weken rondom de piek
Afvoerverloop bij Borgharen van de hoogwatergolven van 1993, 1995 en 2021 in de weken rondom de piek