Waterstand Grensmaas bij Borgharen: de blauwe lijn is de gemeten waarde en de rode lijn het verloop als het stuwbeheer beter was afgesteld
Waterstand Grensmaas bij Borgharen: de blauwe lijn is de gemeten waarde en de rode lijn het verloop als het stuwbeheer beter was afgesteld