Stroomgebied van de Maas met daarin het onderzochte deel van het stroomgebied  van de Semois (rood omlijnd)
Stroomgebied van de Maas met daarin het onderzochte deel van het stroomgebied van de Semois (rood omlijnd)