Afvoergegevens van 2018 gegroepeerd in categorieën van 250 m3/s (bij hogere afvoeren meer)
Afvoergegevens van 2018 gegroepeerd in categorieën van 250 m3/s (bij hogere afvoeren meer)