Afvoergegevens van 2015 t/m 2019 gegroepeerd in categorieën van 250 m3/s (bij hogere afvoeren meer)
Afvoergegevens van 2015 t/m 2019 gegroepeerd in categorieën van 250 m3/s (bij hogere afvoeren meer)