Het verloop van de waterstand in de IJssel bij 6 meetpunten van bovenstrooms naar benedenstrooms.
Het verloop van de waterstand in de IJssel bij 6 meetpunten van bovenstrooms naar benedenstrooms.