Het verloop van de waterstand in de Nederrijn/Lek bij 6 meetpunten van bovenstrooms naar benedenstrooms.
Het verloop van de waterstand in de Nederrijn/Lek bij 6 meetpunten van bovenstrooms naar benedenstrooms.