Het verloop van de waterstand in de Waal bij 4 meetpunten van bovenstrooms naar benedenstrooms.
Het verloop van de waterstand in de Waal bij 4 meetpunten van bovenstrooms naar benedenstrooms.