Waterbalans van de Nederrijn (bovenste grafiek) en de invloed van extra onttrekkingen op de waterstand in de Waal bij Tiel (onderste grafiek)..
Waterbalans van de Nederrijn (bovenste grafiek) en de invloed van extra onttrekkingen op de waterstand in de Waal bij Tiel (onderste grafiek).