Verloop van de waterstand van de Bodensee bij Konstanz over de gehele meetreeks vanaf 1901. Peilverloop: wit <3,2 m, groen 3,2-3,5 m, oranje 3,5 -4,0 m en rood > 4 m.
Verloop van de waterstand van de Bodensee bij Konstanz over de gehele meetreeks vanaf 1901. Peilverloop: wit <3,2 m, groen 3,2-3,5 m, oranje 3,5 -4,0 m en rood > 4 m.