Gemiddelde jaarlijkse waterstand van Vlissingen sinds 1900 bij vloed (boven) gemiddelde waterstand (midden) en bij eb (onder).
Gemiddelde jaarlijkse waterstand van Vlissingen sinds 1900 bij vloed (boven) gemiddelde waterstand (midden) en bij eb (onder).