Bijdrage van de verschillende deelstroomgebieden van de Rijn aan de afvoer bij Lobith.
Bijdrage van de verschillende deelstroomgebieden van de Rijn aan de afvoer bij Lobith.