De droogte van het afgelopen zomerhalfjaar in beeld met links de kaart van het neerslagtekort, in het midden de normale situatie en rechts de afwijking tov de normale situatie.
De droogte van het afgelopen zomerhalfjaar in beeld met links de kaart van het neerslagtekort, in het midden de normale situatie en rechts de afwijking tov de normale situatie.