Figuur 3. Frequentie waarin lagere afvoeren in de Rijn voorkomen per decennium
Figuur 3. Frequentie waarin lagere afvoeren in de Rijn voorkomen per decennium