Piekerigheid in de Maasafvoer bij Maastricht en het gladgetrokken  afvoerverloop (rode lijn)
Piekerigheid in de Maasafvoer bij Maastricht en het gladgetrokken afvoerverloop (rode lijn)