Veranderingen in het stuwbeheer van Driel; de stuw staat steeds vaker dicht en het dagen dat de rivier vrij afstroomt neemt af.
Veranderingen in het stuwbeheer van Driel; de stuw staat steeds vaker dicht en het dagen dat de rivier vrij afstroomt neemt af.